Projecte d'Hotel social d'interior a la revista mater magazine


Al desembre de 2010 va sortir el darrer número de la revista mater magazine, que al mateix temps de felicitar-nos el nadal, dedica tots els seus fulls a la difusió de la tasca de la organització mater i les seves novetats.

En aquest número es dedica un apartat al projecte de l'Hotel Social d'Interior d'Ariany.

 Portada de la revista  Article Projecte Ariany