Centre d'educació especialLlar d'acollida de menorsResidencia
 
Oci i respirGranja escolaClub esportiu Mater islaFundació tutelar