Noticies de Mater

Ses Oliveres a IB3

30/11/2017

Missió

Aconseguir que les persones amb discapacitat i les seves famílies millorin la qualitat de vida, facilitant la satisfacció de les seves necessitats, i que assoleixin una vida lo més digne, plena i autònoma possible, amb els suports necessaris i les oportunitats que ofereix l’entorn.

Visió

Som una entitat percebuda i reconeguda pel seu compromís amb:

  • L’atenció integral a les persones amb discapacitat i les seves famílies i la seva inclusió social.
  • La implicació i identificació del personal i dels col·laboradors.
  • La qualitat i la millora contínua de l’ organització.
  • La immersió i col•laboració responsable amb l’entorn.

Valors

El nostre valor fonamental és considerar a la persona com a centre de la nostra acció, des del respecte personal a la seva individualitat, la seva dignitat, la seva intimitat i el seu dret a ser diferent.

Codi ètic

Organització Mater forma part de ple dret de FEAPS Plena Inclusión i, per tant, s’adhereix al seu codi ètic, que pot consultar-se aquí:

Memòries